O nama

Hrvatska igo udruga (skraćeno HIGOU) utemeljena je 1997. godine u Zagrebu.

Prema Statutu, ciljevi Hrvatske igo udruge su:

  • promicanje, pomaganje i razvijanje kombinatorne strateške igre na ploči, go, poznate kao igo (Japan), baduk (Koreja) te weiqi (Kina),
  • okupljanje pojedinaca, skupina te drugih udruga i organizacija koje se aktivno bave igrom go.

Udruga obavlja sljedeće djelatnosti:

  • organiziranje natjecanja, tečajeva, savjetovanja, radionica i konferencija;
  • planiranje rada i razvitka igre go;
  • pripremanje članova za sudjelovanje u sastavu državne reprezentacije;
  • nabavljanje i izrada opreme, literature i stručnih uputa za igru;
  • promicanje aktivnosti udruge u inozemnim strukovnim organizacijama za go;
  • organiziranje izleta i paket-aranžmana za članove Udruge u trajanju od dva dana s jednim noćenjem sukladno Zakonu;
  • okupljanje i osposobljavanje volontera za provođenje pojedinih programa Udruge;
  • edukacija građanstva, naročito djece i mladih, o igri go.

Članom Udruge može postati svaki punoljetni, poslovno sposobni državljanin Republike Hrvatske koji ispuni i potpiše pristupnicu.

Članom Udruge može postati i maloljetna ili druga osoba bez poslovne sposobnosti ako za nju pristupnicu potpiše roditelj, staratelj ili drugi zakonski skrbnik. Takav član nema aktivno i pasivno biračko pravo dok ne stekne poslovnu sposobnost.

Članovi Udruge plaćaju godišnju članarinu prema Pravilniku o članarini.