Pogledajmo malo o prošlosti WAGC-a, kroz najavu WAGC-a u Gyeongju, Korea.