Nalaženje uz Go svakim ponedjeljkom (kad radi Klub studenata FFZG!) od 18 sati do oko 21 sat na Filozofskom fakultetu u ili kod Kluba studenata Filozofskog fakulteta (predvorje fakulteta). Dođite, naučite, igrajte! Daniel Zrnowww.higou.hr

Nalaženje uz Go svakim ponedjeljkom (kad radi Klub studenata FFZG!) od 18 sati do oko 21 sat na Filozofskom fakultetu u ili kod Kluba studenata Filozofskog fakulteta (predvorje fakulteta). Dođite, naučite, igrajte! Daniel Zrnowww.higou.hr

Nalaženje uz Go svakim ponedjeljkom (kad radi Klub studenata FFZG!) od 18 sati do oko 21 sat na Filozofskom fakultetu u ili kod Kluba studenata Filozofskog fakulteta (predvorje fakulteta). Dođite, naučite, igrajte! Daniel Zrnowww.higou.hr

Nalaženje uz Go svakim ponedjeljkom (kad radi Klub studenata FFZG!) od 18 sati do oko 21 sat na Filozofskom fakultetu u ili kod Kluba studenata Filozofskog fakulteta (predvorje fakulteta). Dođite, naučite, igrajte! Daniel Zrnowww.higou.hr

Nalaženje uz Go svakim ponedjeljkom (kad radi Klub studenata FFZG!) od 18 sati do oko 21 sat na Filozofskom fakultetu u ili kod Kluba studenata Filozofskog fakulteta (predvorje fakulteta). Dođite, naučite, igrajte! Daniel Zrnowww.higou.hr

Nalaženje uz Go svakim ponedjeljkom (kad radi Klub studenata FFZG!) od 18 sati do oko 21 sat na Filozofskom fakultetu u ili kod Kluba studenata Filozofskog fakulteta (predvorje fakulteta). Dođite, naučite, igrajte! Daniel Zrnowww.higou.hr

Nalaženje uz Go svakim ponedjeljkom (kad radi Klub studenata FFZG!) od 18 sati do oko 21 sat na Filozofskom fakultetu u ili kod Kluba studenata Filozofskog fakulteta (predvorje fakulteta). Dođite, naučite, igrajte! Daniel Zrnowww.higou.hr

Nalaženje uz Go svakim ponedjeljkom (kad radi Klub studenata FFZG!) od 18 sati do oko 21 sat na Filozofskom fakultetu u ili kod Kluba studenata Filozofskog fakulteta (predvorje fakulteta). Dođite, naučite, igrajte! Daniel Zrnowww.higou.hr

Nalaženje uz Go svakim ponedjeljkom (kad radi Klub studenata FFZG!) od 18 sati do oko 21 sat na Filozofskom fakultetu u ili kod Kluba studenata Filozofskog fakulteta (predvorje fakulteta). Dođite, naučite, igrajte! Daniel Zrnowww.higou.hr

Nalaženje uz Go svakim ponedjeljkom (kad radi Klub studenata FFZG!) od 18 sati do oko 21 sat na Filozofskom fakultetu u ili kod Kluba studenata Filozofskog fakulteta (predvorje fakulteta). Dođite, naučite, igrajte! Daniel Zrnowww.higou.hr